Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów wystartowała – pierwsze spotkanie uczestników

Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów to kompleksowy program przywództwa lokalnego, doskonalenia umiejętności społecznych i wzmocnienia kompetencji liderskich, związanych przede wszystkim z obszarem zarządzania zespołem, grupą osób lub organizacją. Jest dedykowany liderom grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz aktywistom i aktywnym społecznikom z terenu powiatu rybnickiego. Przyszli Liderzy zdobędą odpowiednie kompetencje i umiejętności, tak bardzo potrzebne do zarządzania zespołami, organizacjami i grupami nieformalnymi.

Głównym celem projektu jest wsparcie w rozwoju organizacji trzeciego sektora oraz grup nieformalnych i zapobieganie wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój, doskonalenie kompetencji społecznych i podnoszenie wiedzy ich liderów.
W ramach zadania przeprowadzony zostanie dla 20 lokalnych liderów cykl 4 szkoleń eksperckich, 5 warsztatów liderskich, 2 wizyt studyjnych, zindywidualizowany tutoring oraz konkurs na inicjatywy obywatelskie. Zorganizowany zostanie coaching grupowy, gdzie uczestnicy nauczą się identyfikacji potrzeb i celów rozwojowych liderów oraz ich organizacji/zespołów.

Uczestników szkolić będą doświadczeni Liderzy: Piotr Masłowski, Artur Gliwicki, Michał Toman, Dawid Topol, Sebastian Garbacz, Marcin Stempniak i Marek Bąk. Wspierać ich będzie także wykwalifikowana kadra Tutorów i Tutorek, a są to: Aleksandra Malczyk, Agata Lisowicz-Wala, Agnieszka Pytlik i Kamil Jakubiak.

Ruszają pełną parą

W zeszły piątek odbyło się pierwsze spotkanie, na którym wszyscy się zapoznali. Uczestnicy poznali harmonogram i omówili najważniejsze kwestie. Już od lutego ruszają pierwsze warsztaty i szkolenia.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Szczegóły można śledzić na Faceboooku programu (https://www.facebook.com/programBLASK/)

Skip to content