V zjazd powiatowy ZOSP RP

29.01.2022 r. w remizie OSP Bogunice odbył się V zjazd powiatowy ZOSP RP w Rybniku, który poprowadził  dh Czesław Porwoł. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele do zarządu, delegaci na zjazd z wszystkich gmin powiatu rybnickiego oraz zaproszeni goście, a wśród nich z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku mł.bryg. Zbigniew Dyk, v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Jerzy Szkatuła, V-ce Starosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska.

Ustępujący zarząd uzyskał absolutorium, tym samym zakończył swoją kadencję.

Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu – dh Grzegorz Swinka (Gmina Czerwionka-Leszczyny)
V-ce Prezes – dh Wojciech Kasperzec (Gmina Gaszowice)
V-ce Prezes – dh Jarosław Szczepański (Gmina Lyski)
Sekretarz – dh Michał Osadzin (Gmina Lyski)
Skarbnik – dh Tomasz Marcisz (Gmina Świerklany)
Członek prezydium – dh Lesław Maciejczak (Gmina Czerwionka-Leszczyny)
Jarosław Wolnik – członek zarządu (Gmina Lyski)
Andrzej Kolarczyk – członek zarządu (Gmina Lyski)
Sebastian Syrek – członek zarządu (Gmina Gaszowice)
Karol Garbacz (Gmina Czerwionka-Leszczyny)
Mirosław Fuchs (Gmina Czerwionka-Leszczyny).

Do zarządu decyzją delegatów jako członków zarządu dołączono:

Z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku mł. bryg. Zbigniewa Dyka oraz V-ce Starostę Powiatu Rybnickiego Marka Profaskę.

Komisja rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – dh Jerzy Sobik (Gmina Świerklany)
V-ce przewodniczący – dh Stefan Strupowski (Gmina Lyski)
Sekretarz komisji – dh Mateusz Kostka ( Gmina Gaszowice)
Członek – dh Tomasz Gitner (Gmina Czerwionka-Leszczyny).

Nowo wybrany zarząd wybrał również dwóch przedstawicieli do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, zostali nimi:

dh Wojciech Kasperzec (Gmina Gaszowice) oraz dh Jarosław Szczepański (Gmina Lyski)

Delegaci spośród swojego grona wybrali trzech delegatów na zjazd wojewódzki:
dh Ireneusza Kuśka ( Gmina Czerwionka Leszczyny)
dh Sylwester Musioł (Gmina Lyski)
dh Jerzy Sobik (Gmina Świerklany)

Gratulujemy wszystkim wybranym

Skip to content