Spotkanie organizacyjne poświęcone obchodom 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy

W zeszłym tygodniu w Zameczku w Czernicy odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące obchodów 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy. W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Koła Adama Barnabasa pojawili się przedstawiciele gminy Gaszowice, Rydułtowy, Kornowac, Jejkowice, Lyski, Senator Ewa Gawęda oraz Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec. Obecne były również przedstawicielki stowarzyszenia „Spichlerz”, które będzie również współorganizować jubileusz. Uroczystości są zaplanowane na październik 2023, dlatego też była dobra okazja na przedstawienie planów i zamierzeń związanych z obchodami. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować wszystkie pomysły przedstawione przez Prezesa Adama Barnabasa takie jak:

– upamiętnienie osoby długoletniego Prezesa Koła śp. Franciszka Kowalskiego

– posadzenie drzewa lipowego

– kamień z tablicą upamiętniającą

– wydanie publikacji o historii Koła Pszczelarzy w Czernicy i kalendarza

– pozyskanie terenów na usadzenie drzew miododajnych

– organizacje wystaw i festynów o tematyce pszczelarskiej

– organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży

– wyjazd do Apilandii

– prelekcja na temat apiterapii

Wszystkie samorządy wyraziły chęć pomocy finansowo – organizacyjnej a Powiat Rybnicki zadeklarował udział finansowy w wysokości 10 000 zł . O kolejnych spotkaniach poświęconych jubileuszowi będziemy informować na bieżąco.

Skip to content