ZASADY FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W RYBNIKU OD DNIA 25 STYCZNIA 2022r.

Komunikat o pracy Urzędu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Starostwo Powiatowe w Rybniku od dnia 25 stycznia 2022r. przyjmuje klientów w sprawach pilnych, w szczególności w zakresie realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w godzinach pracy Urzędu.

Wszelkie usługi realizowane są przy zachowaniu reżimu sanitarnego, uwzględniając bezpieczeństwo klientów i pracowników Urzędu, zatem konieczne jest zachowanie odpowiedniego dystansu i wyznaczonego limitu osób, osłonięcie ust i nosa oraz stosowanie środków dezynfekcji.

W budynku obowiązuje zasada ograniczonego przemieszczania się klientów i pracowników Urzędu.

Obsługa klientów za wyjątkiem Referatu Komunikacji odbywa się na korytarzach Starostwa Powiatowego, na parterze budynku, w wydzielonych miejscach, w następujący sposób:

Wejście główne (limit 6 osób jednocześnie przebywających na korytarzu)

Sprawy z zakresu:

 1. Kancelarii Urzędu,
 2. Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 3. Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia,
 4. Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
 5. Wydziału Geodezji dot. Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej,
 6. Powiatowego Rzecznika Konsumentów (tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym),
 7. Punktu Paszportowego (obsługa na stanowisku),
 8. Bankowego Punktu Kasowego (obsługa na stanowisku).

Wejście od strony NFZ przy szlabanie wewnętrznym (limit 3 osób jednocześnie przebywających na korytarzu) – przez wywołanie domofonem:
Sprawy z zakresu:

 1. Wydziału Geodezji dot. Ewidencji Gruntów i Budynków,
 2. Architektury i Budownictwa.

Wejście od strony parku (limit 7 osób jednocześnie przebywających na korytarzu)
Sprawy z zakresu:

 1. Referatu Komunikacji, (klienci obsługiwani są w zwyczajowo przyjęty sposób na stanowiskach pracy, przy wykorzystaniu systemu kolejkowego)
 2. Punktu ubezpieczeniowego.

Wejście od strony dziedzińca oraz budynku PCPR zostaje wyłączone dla obsługi klientów Urzędu.
Zawiesza się przyjmowanie osobiste stron w sprawie skarg, wniosków i petycji.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego udzielają porad telefonicznie po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu 324161346.

Wszystkich Klientów Urzędu obowiązuje całkowity zakaz wstępu do budynku bez założonej maseczki osłaniającej nos i usta pod rygorem niewykonania usługi oraz zawiadomienia służb mundurowych.

Damian Mrowiec
Starosta Rybnicki

Kasa Banku jest czynna w godzinach pracy Urzędu.

Nadal zachęca się do regulowania zobowiązań finansowych za pomocą płatności elektronicznych na numery kont: 

 •  Rachunek bankowy dochodów nr 98 8456 0009 2001 0023 9628 0004 na który należy dokonywać wpłat za wypisy z ewidencji gruntu, materiały geodezyjne.
 •  Rachunek bankowy dochodów Skarbu Państwa nr 28 8456 0009 2001 0023 9628 0003 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za wieczyste   użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.
 •  Rachunek bankowy dochodów nr 46 8456 0009 2001 0023 9628 0067 na który należy dokonywać wpłat innych niż opłaty komunikacyjne i geodezyjne
 •  Rachunek bankowy dochodów nr 68 8456 0009 2001 0023 9628 0059 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych.
  Istnieje również możliwość płatności kartą tylko w tym zakresie.

Punkt Paszportowy w Rybniku przyjmuje w godzinach pracy Urzędu.

Skip to content