Event w Jastrzębskim Węglu

W piątek 10.12.2021 na hali widowiskowej w Jastrzębiu-Zdrój odbyła się uroczysta prezentacja Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, które ma swoją 9-letnią historię ale teraz ma być pierwszą i najlepszą Akademią Siatkówki w Polsce. Młodzież ma wszystkie możliwości, aby połączyć profesjonalnie naukę z uprawianiem siatkówki od szkoły podstawowej do studiów. Wszystko to ma odbyć się w starej hali sportowej w Jastrzębiu-Szerokiej. Hala został gruntownie zmodernizowana i przebudowana pod potrzeby edukacji i sportu. Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny oraz kilku innych samorządowców podpisali uroczyście listy intencyjne z klubem Sportowym Jastrzębski Węgiel, którego prezesem jest Adam Gorol od którego inicjatywy i pomysłu zależało powstanie Akademii Talentów. Współpraca klubu z samorządowcami ma polegać na szkoleniu młodzieży uzdolnionej siatkarsko na różnych etapach (minisiatkówka, młodzicy, kadeci i juniorzy) w Akademii Talentów, gdzie klub będzie koordynował wszystkie sprawy związane z procesem szkolenia dzieci i młodzieży udostępniając swoje doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Samorządy zobowiązały się do zachęcania dzieci i młodzieży do siatkówki, organizacji wydarzeń i imprez sportowych na swoim terenie oraz do wymiany doświadczeń pomiędzy kadrą trenerską a nauczycielami wf w gminach.  Mamy nadzieję, że taka współpraca przyczyni się do popularyzacji i rozwoju tej pięknej

dyscypliny sportu w naszym środowisku i będziemy kuźnią talentów siatkarskich na arenie naszego regionu, Polski i Europy.

Skip to content