WSPARCIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2022 r.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami (stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe).
W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:
1. Organizacji zajęć sekcji sportowych osób z niepełnosprawnościami.
2. Organizacji imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Organizacji obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Promocji sportu osób z niepełnosprawnościami.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 stycznia 2022 r.

Skip to content