Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

22 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyła się akademia z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK” w Polsce organizowana przez Zarząd i pracowników Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  w Rybniku.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku reprezentowali: Prezes Eugeniusz Stolarz oraz Kierownik Hanna Szambelan.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:  Andrzej Kinasiewicz – Prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach, Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika oraz Gizela Kowol – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Raciborzu, prezesi klubów zrzeszonych przy Oddziale Rejonowym PCK, honorowi dawcy krwi, pracownicy oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po przywitaniu obecnych i odegraniu hymnu, uczczono minutą ciszy zmarłych w maju tego roku Norberta Lorenza – wieloletniego działacza Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Andrzeja Czerwińskiego – wiceprezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach.

Na  wstępie uroczystości Pan Eugeniusz Stolarz wygłosił okolicznościowy referat z okazji Dni HDK PCK.

Podczas spotkania odbyło się uroczyste wręczenie Odznak Honorowych PCK niżej wymienionym osobom:

OH PCK II stopnia – Józef Machnik członek Klubu HDK PCK „Fenix” w Bełku,

OH PCK III stopnia – Robert Kretek prezes Klubu HDK PCK przy RCKiK OT Rybnik im. T. Śmigielskiego w Rybniku oraz Bronisław Biskup – członek Klubu HDK PCK przy RCKiK OT Rybnik im. T. Śmigielskiego w Rybniku,

OH PCK IV stopnia – Stanisław Pietrasik członek Klubu HDK PCK im. Lek. Med. Antoniego Bery w Czerwionce Leszczynach.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia zostały wyróżnione:

Katarzyna Bojdoł – członek Klubu HDK PCK im. Lek. Med. Antoniego Bery w Czerwionce Leszczynach,

Agnieszka Wandel-Hanusek – członek Kolejowego Klubu HDK PCK „Trakcyjnik” im. Stanisława Palarza w Rybniku.

Podczas Akademii również wręczono pamiątkowe medale, wyemitowane przez Zarząd Główny w Warszawie z okazji 100-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Medal otrzymali: Agnieszka Wandel-Hanusek, Janusz Kubek, Adam Olejnik –  członkowie Kolejowego Klubu HDK PCK „Trakcyjnik” im. Stanisława Palarza w Rybniku.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił występ saksofonisty Bartosza Głombicy.

W imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża gratulujemy wyróżnionym, życzymy wszystkiego dobrego w życiu osobistym i satysfakcji z działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Rybniku za bezpłatne udostępnienie sali, przekazanie upominków oraz ufundowanie poczęstunku.

Skip to content