WSPARCIE MAŁYCH I ŚREDNICH KLUBÓW SPORTOWYCH

Ministerstwo Sportu i Turystyki wydłużyło termin realizacji Rządowego Programu Klub do 15 grudnia br. Terminy realizacji zadania określone w umowach dotacyjnych zawartych z klubami pozostają bez zmian. Wydłużenie terminu dotyczy wyłącznie tych beneficjentów, z którymi nie podpisano jeszcze umów.

Skip to content