GRANTY NA WSPÓŁPRACĘ TRANSNARODOWĄ

Rozpoczął się nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Budżet naboru wynosi 72 mln euro a wspomniane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wnioski o dofinansowanie mogą składać zarówno podmioty publiczne jak i prywatne.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 23 lutego 2022 r.

Skip to content