Wolontariusz Roku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

8 listopada 2021 roku na tere­nie zachodniej części woje­wódz­twa ślą­skiego rozpoczął się konkurs Wolontariusz Roku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Do 30 listopada będzie można zgłosić kandydatury do tego tytułu w aż trzech kategoriach. Finałem akcji będzie Gala Wolontariusz Roku 2021, w trakcie której odbędzie się debata o kondycji wolontariatu w regionie.

Akcja jest wspólnym przed­się­wzię­ciem Sto­wa­rzy­sze­nia Cen­trum Rozwoju Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych (CRIS), Stowarzyszenia Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego oraz Stowarzyszenia Oligos. Wszystkie trzy organizacje mają swoje siedziby w Rybniku.

Jest to druga w historii edycja konkursu. Wcześniej, przez kilkanaście lat, wyboru dokonywaliśmy jedynie wśród rybnickich wolontariuszy – mówi Arkadiusz Skowron, reprezentujący Stowarzyszenie FOPSZ.

Do konkursu zgłaszani mogą być kandydaci w następujących kategoriach: wolontariat indywidualny, grupy wolontariackie (w tym szkolne koła wolontariuszy) oraz wolontariat pracowniczy.

Aby zgłosić swoich faworytów, należy wypełnić formularz zawierający dane wolontariusza lub grupy wolontariuszy, a także osoby lub organizacji, która dokonuje nominacji. Drugą część wniosku wypełnia sam wolontariusz – powinien dokończyć pięć zdań dotyczących skojarzeń    z pomaganiem, opisać swoją działalność oraz dodać zdjęcia lub film

– Nabór trwa tylko 23 dni. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres                                                e-mail wolontariat@cris.org.pl oraz dostarczyć w wersji papierowejdo Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS  na kampus, na Rudzką 13C. Na początku grudnia Kapituła Konkursowa dokona wyboru laureatów – podkreśla Anna Bulenda z CRIS, koordynująca działania wspierające wolontariuszy i zarządzających wolontariatem w Rybniku i okolicy.

Unikatowe statuetki dla laureatów zostaną wykonane przez uczestników Warsztatowej Terapii Zajęciowej, a dzięki wsparciu finansowemu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez Stowarzyszenie FOPSZ.

Gala Wolontariusz Roku 2021 odbędzie się 9 grudnia 2021 w Domu Kultury Chwałowice                   (ul. 1 Maja 91B, Rybnik-Chwałowice). Poprowadzi ją Monika Sokołowska. Poznamy wówczas nazwiska zwycięzców i wyróżnionych w każdej z kategorii.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu odbędzie się również debata dotycząca kondycji wolontariatu w regionie. Ta część wydarzenia organizowane jest w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 „Korpus Solidarności”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Z uwagi na hybrydowy charakter Gali, zarówno debatę, jak i przemówienia zwycięzców będzie można obejrzeć na dwa sposoby – na żywo oraz dzięki streamingowi na żywo na Facebook’u Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (https://www.facebook.com/CRISRybnik).

Skip to content