Nagrody Starosty zostały przyznane

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Starostwie Powiatowym w Rybniku w piątek 15 października odbyło się wręczenie nagród dla nauczycieli placówek oświatowych. Z tej okazji sześcioro nauczycieli zostało uhonorowanych nagrodą Starosty Rybnickiego podczas uroczystego spotkania w starostwie. To nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój edukacji i podnoszenie jakości oświaty w naszym powiecie oraz trud wkładany w wychowanie młodzieży. Wyróżnieni zostali Anna Słoma, Marzena Hysa oraz Leszek Rakojc z Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach, Agnieszka Smołka oraz Barbara Szymura z Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach oraz Beata Kalata z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce – Leszczynach. Wyróżnieni pedagodzy  wraz ze Starostą Damianem Mrowcem i Kierownikiem Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorzem Potyszem mieli okazję podyskutować o rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz problemach uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych w dzisiejszych trudnych czasach dla oświaty.

Wszystkim nagrodzonym oraz pozostałym pedagogom i pracownikom administracji i obsługi placówek oświatowych składamy jeszcze raz życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy, realizacji wszystkich marzeń i planów oraz dobrego zdrowia.

Skip to content