Konkurs – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych

DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH – Trwa nabór wniosków o granty w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 – edycja 2021.
Program oferuje dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
Zadanie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Priorytet 2);
Zadanie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Priorytet 4).
Organizatorem naboru wniosków jest Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 października 2021 r.

Skip to content