Warsztaty dla radnych dotyczące Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.

W dniu 13.09.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyły się warsztaty dla radnych dotyczące Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.
Chcemy, aby Strategia wyznaczała nowe kierunki rozwoju, a przede wszystkim, by odpowiadała oczekiwaniom wszystkich grup społecznych. Biorąc udział w warsztatach Państwo radni zaprezentowali wiele pomysłów, które mogą mieć wpływ na przyszłość i wybór kierunków rozwoju tego obszaru.

Skip to content