20. Jubileuszowa edycja Konkursu Ekolaury PIE 2021

Szanowni Państwo,

    Uchwałą Rady Polskiej Izby Ekologii termin nadsyłania zgłoszeń do 20. Jubileuszowej edycji Konkursu Ekolaury PIE 2021 został przedłużony.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2021 r.

    Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.

       Konkurs „Ekolaury PIE 2021” został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


    Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2020 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 • Ekoprodukt, zielone technologie,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazny środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Ekolaur XX – lecia, przy czym dla udziału w tej kategorii Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

       – mogą startować wyłącznie Laureaci Ekolaurów (Ekolaury lub Wyróżnienia) wyłonieni od 2002 roku oraz
       – kategoria obejmuje przedsięwzięcia i/lub zbiory przedsięwzięć, które w skali 20-lecia znacząco poprawiły stan środowiska oraz przyniosły wymierne    efekty ekologiczne oraz
       – przedsięwzięcie/a wyróżnione Ekolaurem Dekady lub Ekolaurami w innych kategoriach mogą we wniosku o Ekolaur XX-lecia mieć charakter wyłącznie uzupełniający.

    Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2021” – do dnia 10 września 2021 r.
   
    W załączeniu przesyłam:

 • Formularz zgłoszeniowy do Konkursu (doc),
 • Regulamin Konkursu,
 • Zaproszenie do Konkursu oraz informację dotyczącą kategorii specjalnej.

    Strona internetowa Konkursu: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Formularz_zgloszeniowy_do_Konkursu_2021 58 KB 173
pdf REGULAMIN KONKURSU EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII 2021_wrzesien_2021 219 KB 155
Skip to content