W związku z przejęciem obsługi wywołań kierowanych na numer alarmowy 998 przez centra powiadamiania ratunkowego, uprzejmie informuję, iż w województwie śląskim proces ten będzie realizowany w dniach od 9 do 20 września 2021 r. Przejęcie obsługi wywołań kierowanych na numer alarmowy 998 przez centra powiadamiania ratunkowego rozpoczęło się z dniem 1 lutego 2021 r. w województwie podlaskim, od tego dnia zgodnie z przyjętym harmonogramem, na terenie poszczególnych województw proces ten jest sukcesywnie dokonywany. Akcja ma zakończyć się w dniu 4 listopada 2021 r. przełączeniem połączeń z ostatniego obszaru obsługi w województwie zachodniopomorskim.

Zgodnie z dyspozycją Ministra SWiA, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach podjęło stosowne działania, zmierzające do prawidłowego przygotowania w/w procesu w województwie śląskim. W powyższym zakresie współpracujemy z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z którymi wspólnie podejmujemy niezbędne działania, które pozwolą na sprawne przeprowadzenie procesu na terenie województwa śląskiego. O planowanym przedsięwzięciu poinformowaliśmy również Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, prosząc o rozpowszechnienie informacji wśród druhen i druhów jednostek OSP. Na chwilę obecną CPR Katowice obsługuje zgłoszenia alarmowe wpływające na numer alarmowy 112 i 997. Nasz ośrodek w 2017 roku, jako pierwszy CPR w kraju przejął obsługę zgłoszeń wpływających na numer alarmowy 997, która wcześniej była realizowana przez poszczególne komendy Policji. We wrześniu 2021 r. przejmiemy zgłoszenia wpływające na numer alarmowy 998, wówczas osoba, która zadzwoni na ten numer dodzwoni się do operatora numerów alarmowych, który zgodnie z procedurami zapyta o wymagane informacje i za pomocą systemu teleinformatycznego (dokument elektroniczny – tzw. formatka) przekaże zgłoszenie do właściwego dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej celem realizacji zgłoszenia.
Przy okazji warto zaznaczyć, iż z numerów alarmowych należy korzystać tylko w sytuacji potrzeby dokonania zgłoszenia alarmowego (w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego). Jeśli obywatel ma potrzebę kontaktu telefonicznego z funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, nie mającego charakteru zgłoszenia alarmowego, wówczas powinien zadzwonić na numer miejski, który dostępny jest na stronie internetowej danej komendy PSP, w książce telefonicznej, a często również w lokalnej prasie.

            Z punktu widzenia osoby dzwoniącej po pomoc na numer alarmowy 998, nie odczuje ona różnicy w obsłudze zgłoszenia, albowiem operatorzy CPR Katowice od samego początku rozpoczęcia funkcjonowania centrum, tj. od 2013 roku, odbierają zgłoszenia wpływające na numer alarmowy 112, które przekazywane są do PSP celem dalszej realizacji.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Harmonogram przełączania 998 do 112 w woj. śląskim 93 KB 202
Skip to content