Informacja o inwestycjach i remontach drogowych w Powiecie Rybnickim

Uprzejmie informujemy, że ze środków własnych Powiatu Rybnickiego w tym roku realizujemy następujące inwestycje drogowe:

Remont drogi powiatowej 5613S na odcinku ul. Ks. Pojdy w Leszczynach od skrzyżowania z ulicą Dworcową do połączenia z nową nawierzchnią przed rondem planowane rozpoczęcie prac przełom lipca/sierpnia, koszt remontu 3 189 712,68 zł.

Przebudowa drogi powiatowej 2906S ul. Klimka w Książenicach. od skrzyżowania z DP 2907S do końca zabudowy, koszt przebudowy Koszt: 3 044 421,93 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 5025S ul. Wolności w Łukowie Śląskim, planowane rozpoczęcie prac pod koniec lipca, koszt przebudowy 1 165 077,59zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 5311S ulica Wiejska w Palowicach, odcinek od ulicy Szerokiej do końca zabudowy, otwarcie przetargu nastąpi 14.07.2021

Projekt inwestycji p.t. „Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613S ul. Pojdy w Czerwionce- Leszczynach”

Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym.

Skip to content