Sumina realizuje projekt „Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających”

Od 5 lipca w Suminie w budynku byłego dworca PKP rozpoczęła się realizacja projektu „Wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających”. Prowadzenie zajęć zostało zlecone stowarzyszeniu „Oligos” z Rybnika. Projekt jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zajęcia będą prowadzone do 17.12.2021 r. i są przeznaczone dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Rybnickiego, którzy nie korzystają z zajęć w innych placówkach.
Czas trwania zajęć to 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Prowadzone działania terapeutyczno-usprawniające dla osób z niepełnosprawnością pozwolą na rozwój posiadanych przez nie umiejętności i integrację społeczną, a rodzicom i opiekunom uczestników dają chwilę wytchnienia i czas na realizację własnych potrzeb. Zajęcia są prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Prócz zajęć plastycznych, terapeutycznych i usprawniających, przewidziana jest alpakoterapia, dogoterapia, a także wspólne wyjazdy integracyjne. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku lub bezpośrednio ze Stowarzyszeniem „Oligos”.Skip to content