Wakacyjna oferta PPP w Czerwionce – Leszczynach

Wakacje!

            to wtedy mamy czas na robienie tego, co najbardziej lubimy. Czas na odpoczynek, rozwijanie ulubionych pasji, spotykanie podobnych sobie ludzi. Czas na zdobywanie nowych umiejętności i na wspaniałe letnie przygody. W związku z tym, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach i Zamiejscowy Punkt Konsultacyjny w Rybniku proponuje wiele dodatkowych form spędzenia wolnego czasu. Obok możliwości porad i konsultacji dla rodziców, dzieci i młodzieży zachęcamy do zainteresowania się naszą wakacyjną ofertą.

Zajęcia prowadzone na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach u. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny:

 1. „Z Poradnią czytajcie, świat poznawajcie” – zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I – III SP. Prowadzone przez pracownika PPP, panią mgr Annę Gorzawską – pedagoga.

Termin: 20.07.2021r., godzina 12.00 – 13.30

Cele:

– budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci,

– kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć ,

– kształtowanie wyobraźni, wzbogacanie wrażeń , spostrzeżeń , myślenia i mowy.

Uczeń:

– uważnie słucha czytany tekst,

– potrafi współpracować i współdziałać z innymi dziećmi ,

– ozdabia według własnego pomysłu zakładkę do książki.

 • „Zamiast komputera, aktywna Poradnia” – zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV – VI

Prowadzone przez Trenera piłki nożnej, pana Mariusza Gorzawskiego oraz pracownika PPP, panią mgr Monikę Janosz – terapeutę SI.

Termin: 10.08.2021r., godzina 9.00 – 10.30

Cele:

 – zorganizowanie i zdyscyplinowanie grupy,

 – ożywienie i wytworzenie miłego, pogodnego nastroju,

  – wyrobienie umiejętności sprawnego i elastycznego poruszania się,

  – kształtowanie poprawnej postawy dziecka ,

  – hartowanie organizmu.

Ruch jest dla dziecka niezbędnym warunkiem rozwoju fizycznego, psychicznego  i społecznego. Podczas zajęć ruchowych dziecko gromadzi wrażenia i spostrzeżenia, wzbogaca swoje doświadczenia, wyobrażenia, pojęcia, kształci pamięć, uwagę i myślenie. Ćwicząc w grupie podporządkowuje się ogółowi, słucha, przestrzega przyjęte normy współżycia, kształtuje swój charakter, uczucia i wolę.

 • „Poradniane przeplatanki” – zajęcia przeznaczone dla dzieci 5, 6 – letnich. Prowadzone przez pracowników PPP, panią mgr Monikę Janosz – terapeutę SI oraz panią mgr Annę Gorzawską – pedagoga.

Termin: 24.08.2021r., godzina 9.00 – 10.30

Cele:

– Poprawienie sprawności manualnej, by dziecko mogło radzić sobie w czynnościach. wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki.

– Rozwijanie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

– Doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała.

Dziecko:

– rozwinie czynności związane z użyciem palców i dłoni,

– poprawi poziom graficzny pisma i rysunków.

 • „Poznaj samego siebie” – zajęcia przeznaczone dla uczniów klas VI-VIII. Prowadzone przez pracownika PPP, panią mgr Renatę Krzakowską psychologai panią Marzeną Kulig psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego.

Termin:

07.07.2021r.godzina 11.00-13.00

14.07.2021r. godzina 11.00-13.00

21.07.2021r. godzina 11.00-13.00

(powyższe zajęcia będą prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej w Czerwionce-Leszczynach na ul. 3 Maja 45A)

27.07.2021 r. godzina 12.00-14.00

17.08.2021 r. godzina 12.00–14.00

24.08.2021 r. godzina 12.00–14.00

(powyższe zajęcia będą prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach na ul. 3 Maja 42)

Cele:

– poszerzenie wiedzy na temat samego siebie, wspierające kształtowanie się poczucia tożsamości i własnego Ja,

– uzyskanie większego wglądu, ułatwiającego samopoznanie,

– trenowanie procesu introspekcji.

W efekcie uczeń:

– będzie bardziej świadomy tego, kim jest,

– nabędzie nowe informacje na temat swojej osobowości,

– nauczy się zwracać większą uwagę na swoje subiektywne stany psychiczne. „Nie nudzę się – twórczo spędzam czas”

Proponujemy zajęcia integracyjne, wyzwalające pozytywne emocje, rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie. Nasze zajęcia to pomysły na ciekawy tydzień bez komputera i telefonu.  W zamian proponujemy gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne i ruchowe.

Prowadzące: mgr Katarzyna Toczyłowska – logopeda, mgr Bogusława Michalik – pedagog, pracownicy PPP w Czerwionce-Leszczynach

      Termin:

I grupa  26 – 30.07.2021 godz. 10.00 – 11.30 – dla dzieci 6 i 7-letnich

II grupa   2 – 06.08.2021 godz. 10.00 – 11.30 – dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej

 • ,,Letnia Szkoła dla Rodziców” – zajęcia prowadzone przez pracownika PPP, panią mgr Ewę Jabłonowską – Kobiela, psychologa.

Termin pierwszego spotkania: 02.08.2021 r. godzina 8.00

Cel główny: zwiększenie kompetencji wychowawczych.

Cele szczegółowe:

– wyznaczanie i chronienie własnych granic

– rozpoznawanie i wyrażanie uczuć,

– umiejętne formułowanie oczekiwań i zachęcanie dziecka do współpracy,

– budowanie dyscypliny wewnętrznej u dzieci i konsekwencja wychowawcza,

– umiejętność rozwiązywania konfliktów,

-zachęcanie dzieci do samodzielności,

-rola pochwały i zachęty w wychowaniu.

Czas trwania: 6 spotkań ( 3 tygodnie po 2 spotkania dwugodzinne).

Metody pracy:

-zajęcia warsztatowe (metody aktywne), dyskusja, burza mózgów, autorefleksja relaksacja.

 • ,,Kreatywne wakacje” – zajęcia prowadzone przez pracownika PPP, panią mgr Ewę Jabłonowską – Kobiela, psychologa.

Termin: 12.08.2021 r. godzina 10.00 dla uczniów klas I-IV

               19.08.2021 r. godzina 10.00 dla uczniów klas V- VIII

Cel główny: rozwijanie wrażliwości i kreatywnego spędzania czasu

Cele szczegółowe:

-rozwijanie wrażliwości na piękno natury,

-uruchamianie umiejętności plastycznych,

-nauka relaksacji,

Czas trwania – 2 spotkania (1 raz w tygodniu) po 2 godziny.

Metody pracy:

-zajęcia warsztatowe – plastyczne, zajęcia na świeżym powietrzu, burza mózgów, relaksacja przy muzyce.

Zajęcia prowadzone na terenie Zamiejscowego Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik:

 • ,,Emocje nie mają wakacji” – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym klasy IV-VI prowadzone przez pracownika PPP panią  mgr Katarzynę Piorecką, psycholog i panią mgr Beatę Kalata, pedagoga.

Termin: 13.07. 2021 r.  godzina 10.00

               21.07. 2021 r.  godzina 10.00

            Cele zajęć:

 • sposoby radzenia sobie z emocjami,
 • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych po czasie izolacji związanej z pandemią,
 • wsparcie w nawiązywaniu i budowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami
 1. ,,Pierwszak na start „– warsztaty dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole prowadzone przez pracownika PPP logopedę mgr Annę Zbylut-Sobczuk i pedagoga  mgr Beatę Kalata

Termin: 06.07.2021 r.  godzina 8.00

               13.07.2021 r.  godzina 8.00

               20.07.2021 r.  godzina 8.00

            Cele zajęć:

 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • wspólna zabawa w przyjaznej atmosferze.
 1. ,,Od sprawnej rączki do sprawnego języczka – ruch, zabawa fajna sprawa”

Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 4-5-lat.

Prowadzące: mgr A. Nowak-Komajda – terapeuta integracji sensomotorycznej, fizjoterapeuta,                                                                       terapeuta ręki

                        mgr A. Zbylut-Sobczuk – neurologopeda, surdologopeda, terapeuta ręki

Termin: 09.07.2021 r.  godzina 8.00

               16.07.2021 r.  godzina 8.00

Cel: Wspieranie rozwoju mowy i integracji sensomotorycznej w czasie wspólnej zabawy  i aktywności ruchowej.

 • ,,Wakacje z logopedą”

 Konsultacje i porady dla rodziców na temat rozwoju mowy i stymulacji umiejętności komunikacyjnych.

prowadząca: mgr Anna Zbylut-Sobczuk i pani mgr Marzena Kulig

Termin: 23.06.2021 r.  godzina 16.00 na terenie Zamiejscowego Punktu Konsultacyjnego w Rybniku (budynek starostwa)

natomiast w terminach:

07.07.2021r.godzina 10.00

14.07.2021r. godzina 10.00

21.07.2021r. godzina 10.00

(na terenie Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej w Czerwionce-Leszczynach na ul. 3 Maja 45A)

Ponadto jest możliwość indywidualnych konsultacji dla rodziców, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie na adres ppp@powiatrybnicki.pl, arkusz do pobrania ze strony www.poradnia-czerwionka.pl do 30 czerwca 2021 roku. Serdecznie zapraszamy.

 W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia wizyty w innych godzinach.

Życzymy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom udanych wakacji.

Skip to content