Uchwała Nr 369/LXXX/21 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie określenia sposobu poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rybnickiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Treść uchwały w załączniku.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf 369_LXXX_21 2 MB 185
Skip to content