Szkoła XXI wieku

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza wszystkich nauczycieli na kolejną bezpłatną konferencję z cyklu „Szkoła XXI wieku” pod hasłem Myślenie krytyczne i dialektyczne we współczesnej edukacji kluczowe kompetencje XXI wieku,
która odbędzie się 9 czerwca  2021 roku

Program:
1. Referat wstępny: dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer (UŚ) Wykorzystanie narzędzi TOC w procesie wszechstronnego rozwoju i kształtowaniu kompetencji ucznia.
2. Marek Szafraniec: wprowadzenie do wykładu Igora Shiyana – o metodzie badania myślenia dialektycznego dzieci w wieku przedszkolnym.
3. dr Igor Shiyan: Myślenie dialektyczne jako mechanizm twórczości dzieci.
4. Elżbieta Brol: Rozwijanie myślenia krytycznego w pracy z dzieckiem w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
5. dr Ewa Chorąży: Myślenie krytyczne jako kluczowa kompetencja w procesie kształcenia i jej miejsce w nowej formie egzaminów zewnętrznych. Wykorzystywanie narzędzi myślowych w pracy nauczyciela wsparciem procesu przygotowania uczniów do samodzielnego uczenia się i podejmowania decyzji.
6. Aleksandra Gorzelik: Między sztuką, historią a językiem polskim. Przykładowy scenariusz zajęć kształtujących myślenie krytyczne u uczniów.

Po raz pierwszy zaprezentujemy metody i narzędzia do badania myślenia dialektycznego dzieci w wieku przedszkolnym opracowane przez partnerów z Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Psychologiczno-Pedagogicznego.

Międzynarodowy charakter konferencji zostanie potwierdzony w zaświadczeniach, które otrzymają uczestnicy.

Szczegóły oraz zapisy >>

2) RODN „WOM” w Katowicach rozpoczyna realizację projektu TIK w pracy nauczyciela w ramach grantu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych
z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.


Projekt skierowany jest do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach wszystkich typów.

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje szkolenia oraz wsparcie konsultacyjno-doradcze.

Zapisy i szczegółowe informacje na stronie RODN „WOM” w Katowicach.
Prosimy śledzić naszą stronę, gdzie będziemy na bieżąco informować o uruchamianiu kolejnych grup szkoleniowych .

3) RODN „WOM” w Katowicach przygotował dla dyrektorów, nauczycieli
oraz wszystkich zainteresowanych szkolenia dotyczące nowego kierunku realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2020/2021 pkt. 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemia oraz wytycznych Ministra Edukacji i Nauki.
Szkolenia są bezpłatne oraz prowadzone będą on-line.

Proponujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych.

Zapisy oraz dodatkowe informacje na  stronie RODN „WOM” w Katowicach:


z
Skip to content