ZASADY FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W RYBNIKU OD DNIA 1 CZERWCA

Komunikat o pracy Urzędu.

Starostwo Powiatowe w Rybniku od dnia 01 czerwca 2021r. przywraca bezpośrednią, stacjonarną obsługę klienta, w pełnym zakresie.

Wejście do Referatu Komunikacji od strony parku czynne od godz. 7.30.

Na terenie Urzędu, ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne związane z epidemią COVID-19, jednocześnie może przebywać ograniczona liczba Klientów.

Podczas wizyty w Urzędzie, Klienci są zobowiązani do stosowania zasad związanych
z reżimem sanitarnym, a w szczególności do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania stosownego dystansu.

Wszystkie rezerwacje wizyt dokonane telefonicznie bądź mailowo zostają anulowane. Obowiązuje bezpośredni system kolejkowy.

Kasa Banku jest czynna w godzinach pracy Urzędu.

Nadal zachęca się do regulowania zobowiązań finansowych za pomocą płatności elektronicznych na numery kont: 

  •  Rachunek bankowy dochodów nr 98 8456 0009 2001 0023 9628 0004 na który należy dokonywać wpłat za wypisy z ewidencji gruntu, materiały geodezyjne.
  •  Rachunek bankowy dochodów Skarbu Państwa nr 28 8456 0009 2001 0023 9628 0003 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za wieczyste   użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.
  •  Rachunek bankowy dochodów nr 46 8456 0009 2001 0023 9628 0067 na który należy dokonywać wpłat innych niż opłaty komunikacyjne i geodezyjne
  •  Rachunek bankowy dochodów nr 68 8456 0009 2001 0023 9628 0059 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych.
    Istnieje również możliwość płatności kartą tylko w tym zakresie.

Punkt Paszportowy w Rybniku przyjmuje w godzinach pracy Urzędu.

Skip to content