Zarząd Powiatu z absolutorium za 2020 rok

Na wczorajszej sesji 6.05.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok, radni zapoznali się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wyrażonej w uchwale, informacją o stanie mienia Powiatu Rybnickiego na dzień 31.12.2020  oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok w głosowaniu 14 radnych za udzieleniem absolutorium, 4 radnych przeciw.

Serdecznie gratulujemy Zarządowi Powiatu i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz mieszkańców naszego powiatu w kolejnym trudnym roku budżetowym

Skip to content