Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach ZAPRASZA DO UDZIAŁU W NAJBLIŻSZYCH WYDARZENIACH

1. Rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich ustanowiony uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego
– Konferencja : II i III Powstanie Śląskie w kontekście historycznym
i edukacyjnym – 28 kwietnia 2021 r.

Wśród wykładowców:

– prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (UŚ),
– dr Ryszard Mozgol (IPN).

Szczegółowe informacje na stronie ośrodka >>

2. Dwie edycje kursu kwalifikacyjnego z zakresu Zarządzania oświatą:

– weekendowa (początek 08.05.2021 r. ) >>
– środowa ( początek 30.06.2021 r.)  >>

Zalety kursu w RODN „WOM” w Katowicach :
• program ministerialny, dający wiedzę i uprawnienia
• nastawienie na praktyczne aspekty pracy w szkole
• terminy dostosowane do realnych potrzeb uczestników (terminy konkursów na
  dyrektora)
• koszt zdecydowanie niższy od kosztu studiów podyplomowych.

3. RODN „WOM” w Katowicach przystępuje do realizacji projektu grantowego
pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem
i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.


Projekt skierowany jest do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach wszystkich typów.
Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje szkolenia oraz wsparcie konsultacyjno-doradcze.
Szczegóły wkrótce na stronie internetowej ośrodka.

Skip to content