„Klub Seniora – miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku  informuje, iż w dniu 31.03.2021r. zakończyło rekrutację uczestników do udziału w projekcie „Klub Seniora – miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów”. Spośród wszystkich złożonych wniosków wyłoniono 30 osób pochodzących z sołectwa Łuków Śląski i Czernica.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku stosując się do panujących obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuje, że zajęcia w klubie nie mogły się rozpocząć się w planowanym wcześniej terminie (tj.01.04.2021r.). Pokładając wielką nadzieję na zmianę decyzji Wojewody Śląskiego, który obecnie zawiesił czasowo stacjonarną działalność Klubów Seniora, będziemy mogli spotkać się na uroczystym otwarciu Klubu Seniora w dworku w Łukowie Śląskim. W chwili obecnej rozpoczęcie działalności Klubu Seniora możemy uruchomić jedynie w formie zdalnej. Wobec powyższego wsparcie dla seniorów docierać będzie w w/w formie. 

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania „Klubu Seniora” będą na bieżąco zamieszczane  na stronie internetowej PCPR w Rybniku, a uczestnicy zostaną poinformowani  telefonicznie.

Skip to content