20. Jubileuszowa edycja Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2020 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 • Ekoprodukt, zielone technologie,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminazja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazny środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Ekolaur XX – lecia (mogą startować wyłącznie Laureaci Ekolaurów wyłonieni od 2002 roku).

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2021” – do dnia 30 czerwca 2021 r.

W załączeniu:

 • Formularz zgłoszeniowy do Konkursu (doc),
 • Regulamin Konkursu.

Strona internetowa Konkursu: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/

Zapraszamy do udziału!   W razie pytań dotyczących zgłoszeń konkursowych prosimy o kontakt mailowy (pie@pie.pl) lub telefoniczny: 504 958 591, 501 052 979.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Regulamin_Konkursu_EKOLAURY_PIE_2021 239 KB 246
doc Formularz_zgloszeniowy_do_Konkursu_2021 51 KB 328
Skip to content