I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Podkowińskiego

  
 
 
 
 I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława  Podkowińskiego, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Inspiracją  prac konkursowych jest twórczość  Władysława Podkowińskiego, Patrona Zespołu Szkół w Mokrej Wsi. Temat pracy konkursowej, „Piękno polskich rzek, jezior i stawów, inspirowane obrazem Władysława Podkowińskiego „Mokra Wieś - Chłopiec w stawie”, został ogłoszony w dniu 155 rocznicy urodzin Władysława Podkowińskiego - 4 lutego 2021r. Zadaniem konkursowym jest  wykonanie pracy plastycznej, inspirowanej konkretnym fragmentem krajobrazu, powiązanym z regionem Polski. Prace należy odesłać do 10 maja 2021r.  na adres organizatora konkursu - Zespołu Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi. 1 czerwca 2021r. planowana jest uroczysta gala finałowa w Pałacu w Chrzęsnem, podczas której zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Z tej okazji będzie przygotowana wystawa pokonkursowa oraz wykład otwarty,  przygotowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Mamy również nadzieję, że warunki pozwolą na skorzystanie z wyjątkowej oferty Muzeum Narodowego w Poznaniu- lekcji muzealnej dla laureatów konkursu, podczas której będą mogli podziwiać dzieła Władysława Podkowińskiego na żywo. Załączamy Regulamin Konkursu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie informacje oraz wymagane załączniki. Zapraszamy do udziału w konkursie. Marta Donoch, dyrektor Zespołu Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi oraz Komitet Organizacyjny Konkursu *Organizator* I Ogólnopolskiego Konkursu im. Władysława Podkowińskiego: Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, Współorganizatorzy: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Pałac w Chrzęsnem, Muzeum Zofii i Władysława Nałkowskich w Wołominie, Mazowiecki Instytut Kultury. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Burmistrz Tłuszcza. Patronat medialny- Radio Fama. Ostateczny termin odesłania prac na adres organizatora to 10.05.2021r (liczy się data wpłynięcia pracy). Ostateczny termin rozstrzygnięcia to 01.06.2021r. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny. W dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII, przewidziane są 3 miejsca zwycięskie i nagrody rzeczowe. Jury może również przyznać zwycięską nagrodę Grand Prix. Fundatorami nagród są:  Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Burmistrz Tłuszcza i  prywatni  sponsorzy. Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla określonego adresata, zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości jest zabronione – może być uznane za naruszenie prawa. Jeśli nie jest Pan/Pani właściwym adresatem tej wiadomości, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. Nadawca nie odpowiada za błędy lub luki w tej wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej przesyłania. 
 
 
  
Skip to content