KLUB SENIORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku ogłasza nabór uczestników do  „Klubu Seniora – miejsca spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów”

Projekt jest realizowany przez Powiat Rybnicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku i jest  współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 01 do 30 marca 2021 r.

Ilość miejsc: 30 osób

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku przy ul. 3 Maja 31,
44-200 Rybnik w godzinach urzędowania:

Poniedziałek- środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 18:00
Piątek 7:30 – 13:00

–  w budynku Dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 20 w każdy piątek marca
w godzinach od 7:30-13:00

Oferta „ Klubu Seniora” skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie sołectw: Łuków Śl. i Czernica. Osoby te muszą mieć ukończone 60 lat,  mające potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach czasu spędzonego w „Klubie Seniora” zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:

– zagospodarowanie czasu wolnego

– zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym (organizacja wyjść m.in. wycieczki)

– działalność prozdrowotną

– zajęcia z zakresu kultury fizycznej

– poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne

– tworzenie grup samopomocowych

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż zapobiegając rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, działalność „Klubu Seniora” zależeć będzie od decyzji Wojewody Śląskiego, który na dzień dzisiejszy ograniczył stacjonarną działalność „Klubów Seniora”. O wszelkich zmianach wszystkie osoby zakwalifikowane  będą  informowane na bieżąco. 

Skip to content