Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Informujemy, że  od listopada 2020 roku działa Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach, finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W ramach działalności Ośrodka udzielana jest nieodpłatna pomoc dla cudzoziemców zamieszkałych w Województwie Śląskim.

Biuro Ośrodka znajduje się w Katowicach na ulicy Reymonta 22, ale realizuje swoje działania w całym województwie. W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje cudzoziemcom bezpłatną pomoc prawnika, tłumacza i psychologa oraz organizuje szkolenia, które ułatwią przystosowanie się i integrację cudzoziemców w Polsce jak również wspiera cudzoziemców w łatwiejszym rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych, związanych z legalizacją pobytu oraz prawem pracy.

Ponadto Ośrodek zapewnia także wsparcie zagranicznych studentów poprzez opiekę mentora. Więcej informacji o Ośrodku Wsparcia Cudzoziemców znajdą Państwo na stronie: www.owc.org.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem – tel. +48 32 6304599 lub email; owc@klaster.org.pl

Skip to content