Program „Stop Smog”

Departament Ochrony Środowiska informuje, iż 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu – „Stop Smog”. Program finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.
28 stycznia 2021 r. Minister Michał Kurtyka podpisał „Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”. Podpisane porozumienie otwiera nowe możliwości na pozyskiwanie środków.
Ze szczegółowymi informacjami dot. możliwości pozyskania środków można zapoznać się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska podanej poniżej:
https://www.gov.pl/web/klimat/porozumienie-o-wspolpracy-dot-programu-stop-smog
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. programu „Stop Smog oraz do skorzystania z możliwości jakie daje program.

Skip to content