Informujemy, iż przepis ustawy antycovidowej wydłużający termin załatwiania spraw związanych z rejestracją pojazdów obowiązywał do 31 grudnia 2020 r.

Dla pojazdów nabytych lub zbytych od 01.01.2021 r. ponownie obowiązuje ustawowy termin 30 dni na dokonanie zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie RP lub zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej.

Skip to content