Remont drogi powiatowej 5601S w Lyskach, od skrzyżowania z DP 5025S do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną

Dnia 17 grudnia 2020 r. inspektor Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego dokonał ostatecznego odbioru prac związanych z remontem drogi powiatowej 5601S ul. Rybnickiej w Lyskach, na odcinku 518 m, od skrzyżowania z DP5025S w kierunku skrzyżowania z ul. Poprzeczną.

Inwestycja była realizowana przez Powiat Rybnicki. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 5601S w Lyskach, od skrzyżowania z DP 5025S do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną” wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Raciborza. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 577 762, 00 złotych brutto. W ramach zadania wykonano wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy, nową nawierzchnię jezdni, obustronne chodniki na całej długości remontowanego odcinka oraz remont kanalizacji deszczowej.  Zrealizowana inwestycja w dużym stopniu poprawiła walory użytkowe drogi oraz w pełni przywróciła płynność ruchu.

Skip to content