Jubileusz 15-lecia zespołu SINGERS

W bieżącym roku przypada jubileusz 15-lecia działalności zespołu „SINGERS”, funkcjonującego  nieprzerwanie w ramach Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Od początku zespół prowadzi Katarzyna Brachaczek. Inaugurowali swoją działalność w składzie kilkunastoosobowym, koncertując początkowo lokalnie i promując powiat rybnicki. Z czasem przyszły pierwsze sukcesy, jak chociażby festiwal piosenki w Częstochowie, który był znaczącym momentem dla całego zespołu. Współczesny zespół SINGERS to już nie są uczniowie dawnego gimnazjum, ale dorośli ludzie, aktywni zawodowo, których jednak nieprzerwanie łączy ogromna pasja do muzyki i wspólnego śpiewania. Obecnie zespół tworzą Kinga Brachaczek, Justyna Palarz-Kowalczyk,  Anna Toman i Mateusz Piecowski. Na przestrzeni minionych 15 lat zespół ciągle się rozwijał. Formacja ma na swoim koncie szereg nagród i wyróżnień, w tym udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach. Zespół jest laureatem m.in. Międzynarodowego i Ogólnopolskiego  Festiwalu Kolęd i Pastorałek  w Będzinie, Międzynarodowych Jesiennych Spotkań Artystycznych Talizman sukcesu w Bielsku Białej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki  Kumak w Pabianicach, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Kielcach, Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej.

Uroczysty koncert jubileuszowy zorganizowano na początku 2020 roku w Dworze w Łukowie Śląskim. Swoistym podsumowaniem dotychczasowej działalności będzie przygotowywany właśnie materiał filmowy z nagraniami zespołu. Zdjęcia, podobnie jak koncert jubileuszowy, zrealizowano również w Dworze w Łukowie Śląskim.

Rok 2020 jest rokiem szczególnym w historii zespołu. Kończy okres pełen sukcesów i rozpoczyna kolejny?

Zdjęcia zrealizowano jesienią 2020 roku w Łukowie Śląskim.

Skip to content