ZASADY FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W RYBNIKU OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA

Starostwo Powiatowe w Rybniku od dnia 26 października 2020 r. do odwołania przyjmuje klientów w sprawach pilnych, w szczególności w zakresie realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.


Wszelkie usługi realizowane są przy zachowaniu reżimu sanitarnego, uwzględniając bezpieczeństwo obywateli i pracowników urzędu, zatem konieczne jest zachowanie odpowiedniego dystansu, osłonięcie ust i nosa, używanie rękawiczek ochronnych, stosowanie środków dezynfekcji.


Budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku jest wyłączony z bezpośredniej dostępności dla klientów urzędu.

Pracownicy urzędu ograniczają przemieszczanie się w budynku do minimum.
Urząd realizuje zadania publiczne w godzinach pracy Starostwa.


Sposób realizacji usług:

Do odwołania obowiązuje zasada wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów.

Zaleca się Klientom urzędu realizację usług i kontakt z pracownikami Starostwa w prowadzonych sprawach:

 1. W drodze korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej (EPUAP, SEKAP, mail: kancelaria@starostwo.rybnik.pl;
 1. W drodze kontaktu telefonicznego w celu ustalenia sposobu realizacji usługi (tj. wymaganej kompletności dokumentów, wysokości opłaty, terminu realizacji):
 • w zakresie działania Referatu Komunikacji:
  – dla rejestracji pojazdów: 324161388,
  – dla praw jazdy: 324161380, 324161383;
 • w zakresie działania Wydziału Geodezji:
  – ewidencja gruntów i budynków: 324161336,
  – ośrodek dokumentacji geodezyjnej: 324161354;
  Za pośrednictwem portalu https://rybnik.geoportal2.pl istnieje możliwość zamówienia mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej oraz innych materiałów zasobu bez wychodzenia z domu. Na portalu można złożyć także wniosek na naradę koordynacyjną. Zamówione materiały dostarczymy elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej.
 • w zakresie działania Referatu Architektury i Budownictwa: 324161351;
 • w zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 324161325;
 • w zakresie działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami: 324161317, 324161332;
 • w zakresie działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów: 324161335;
 • w zakresie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego: 324161346;
 • w pozostałych sprawach: 324228300.
 1. Za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do budynku Starostwa:
 • od strony dziedzińca, do której klienci mogą składać pisma, wnioski, dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia ) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
 1. W drodze kontaktu bezpośredniego:
 • dla zadań Referatu Komunikacji tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty internetowo bądź telefonicznie, przy wejściu do budynku od strony parku (dotychczasowe wejście dla osób niepełnosprawnych), po wcześniejszym naciśnięciu dzwonka, bądź skorzystaniu z domofonu
 • dla pozostałych zadań Starostwa przy wejściu do budynku Starostwa od strony dziedzińca po wcześniejszym naciśnięciu dzwonka ( głównie w celu złożenia wniosku nieformatowego bądź odbioru dokumentu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Kasa Banku od dnia 26 października 2020 r. będzie nieczynna.

Regulowanie zobowiązań finansowych jest możliwe za pomocą płatności elektronicznych na numery kont: 

 •  Rachunek bankowy dochodów nr 98 8456 0009 2001 0023 9628 0004 na który należy dokonywać wpłat za wypisy z ewidencji gruntu, materiały geodezyjne.
 •  Rachunek bankowy dochodów Skarbu Państwa nr 28 8456 0009 2001 0023 9628 0003 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za wieczyste   użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.
 •  Rachunek bankowy dochodów nr 46 8456 0009 2001 0023 9628 0067 na który należy dokonywać wpłat innych niż opłaty komunikacyjne i geodezyjne
 •  Rachunek bankowy dochodów nr 68 8456 0009 2001 0023 9628 0059 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych.
  Istnieje również    możliwość płatności kartą tylko w tym zakresie.


Punkt Paszportowy w Rybniku przyjmuje, tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. – 32 422 63 00

Więcej informacji na www.katowice.uw.gov.pl

Damian Mrowiec
Starosta Rybnicki

Skip to content