Nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów rozdane

W czwartek 15 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyło się wręczenie nagród dla nauczycieli i dyrektorów powiatowych placówek oświatowych. Wyróżnieni zostali Natalia Kuś, Adam Głombik i Agata Burnagiel z Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach, Beata Zich oraz Magdalena Kapusta – Gawrych z Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, Marzena Kulig z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce – Leszczynach oraz Joanna Rzymanek z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce – Leszczynach. Laureaci wraz ze Starostą Damianem Mrowcem, Wicestarostą Markiem Profaską i Kierownikiem Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorzem Potyszem mieli okazję podyskutować przy kawie o sytuacji oświaty w czasie pandemii COVID-19 oraz o innych, równie aktualnych problemach systemu edukacji, szkół oraz uczniów.

Wszystkim nagrodzonym oraz pozostałym pedagogom i pracownikom administracji i obsługi placówek oświatowych składamy jeszcze raz życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz szacunku ze strony uczniów i ich rodziców.

Skip to content