X Międzynarodowy Plener Malarski pod patronatem Starostwa Powiatowego w Rybniku

Październik w naszym powiecie rozpoczął się pod znakiem pędzla i i farb. W dniach od 01.10.2020 r. do 09.10.2020 r. odbył się Jubileuszowy X Międzynarodowy Plener Malarski pod patronatem Starostwa Powiatowego. Uczestnikami wydarzenia byli znani artyści malarze: Renata Filipova, Ewa Ćmok i Ladislav Hodny z Czech, Samvel Peremuzyan z Armenii, Timur Karim z Tadżykistanu oraz Polacy – Elżbieta i Lech Ledeccy, Aleksander Kubis z Częstochowy, Michał Kwarciak z Chliny, Ryszard Rogala z Pruszkowa a także Miłosz Nosiadek z Radlina. Komisarzem pleneru była Elżbieta Pierchała. Artyści mieli możliwość namalowania kilkunastu ciekawych obrazów prezentujących piękno Powiatu Rybnickiego oraz Rybnika, a także mieli okazję przedstawić swoje wizje świata i przyrody w aspekcie abstrakcyjnym. W ostatnim dniu pleneru wszyscy artyści spotkali się ze Starostą Damianem Mrowcem i Wicestarostą Markiem Profaską na przysłowiowej kawie, gdzie mieli okazję do wymiany poglądów na temat ogólnie pojętej twórczości, takiej jak malarstwo, muzyka czy teatr. Wszystkie namalowane obrazy na zakończenie pleneru zostały przekazane Powiatowi Rybnickiemu i będą w najbliższym czasie wystawione w Galerii naszego Starostwa. Wszystkim organizatorom, twórcom, a w szczególności Elżbiecie Pierchała, członkowi zarządu Powiatu Rybnickiego, dziękujemy bardzo za zorganizowanie pleneru malarskiego i mamy nadzieję, że kolejny plener, który odbędzie się za rok w naszym powiecie będzie również bardzo udany pod względem artystycznym i organizacyjnym.

Skip to content