XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Starosta Rybnicki Damian Mrowiec w dniu 29.09.2020 r. uczestniczył w XXVI  Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Rawie Mazowieckiej. Podczas zgromadzenia zostało przedstawione sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu ZPP w 2019, przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2019 oraz odbyła się dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W dalszej części dokonano wyborów uzupełniających do zarządu ZPP, przedstawiono budżet ZPP na 2020 oraz podjęto uchwałę o przyjęciu budżetu na 2020 . Potem odbyła się dyskusja programowa oraz wystąpienia tematyczne związane z funkcjonowaniem  i bieżącymi  sprawami  istotnymi dla powiatów w aktualnej sytuacji epidemicznej i gospodarczej.

Skip to content