Referat Komunikacji – informacje pomocnicze

Jak załatwić sprawę w dobie epidemii?

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego, jak załatwić swoje sprawy w Referacie Komunikacji w związku z ograniczeniami.

Starostwo Powiatowe w Rybniku, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, w dalszym ciągu funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Zmiany wprowadzone zostały w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii. W dalszym ciągu budynek Starostwa wyłączony jest od swobodnego przemieszczania się klientów. Apelujemy, aby w związku z epidemią maksymalnie ograniczyć swoje osobiste wizyty w urzędzie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat spraw załatwianych w Referacie Komunikacji– dane te pozwolą ocenić, czy wizyta w sprawie wydawania określonych dokumentów komunikacyjnych jest konieczna w najbliższym czasie. 

  1. Pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu, czyli posiadające dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC (wcześniej zarejestrowane na terenie kraju)

Ze względu na stan epidemii nie trzeba podejmować żadnych działań poza utrzymaniem ważności OC i przeglądu.

Terminy na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie – zostały wydłużone do 180 dni (z obecnych 30);

W przypadkach pilnych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem ePUAP lub Sekap lub pocztą tradycyjną bądź przez skrzynkę podawczą wystawioną od strony parku (dotychczasowe wejście dla osób niepełnosprawnych).

  1. Pojazdy nowe zakupione w salonie i pojazdy przygotowywane do dalszej odsprzedaży przez firmy leasingowe oraz pojazdy sprowadzone z zagranicy

W celu ich zarejestrowania należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości – bezpośrednio przy wejściu do budynku od strony parku (dotychczasowe wejście dla osób niepełnosprawnych) do skrzynki podawczej lub do rąk pracownika.

Po rozpatrzeniu wniosku nastąpi kontakt telefoniczny pracownika Referatu Komunikacji z Wnioskodawcą w celu ustalenia terminu odbioru tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego.

  1. Odbiór dowodu rejestracyjnego

Dowód rejestracyjny można odebrać w siedzibie Starostwa wejście od strony parku (dotychczasowe wejście dla osób niepełnosprawnych).

  1. Wymiana dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika, czasowe wycofanie z ruchu, zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu

Należy skorzystać z systemu ePUAP lub SEKAP (wymagają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), jeśli nie ma takiej możliwości – należy wysłać wszystkie dokumenty pocztą tradycyjną lub dostarczyć je do Referatu Komunikacji poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przy wejściu do Starostwa od strony parku (dotychczasowe wejście dla osób niepełnosprawnych) .

UWAGA: warto w przesłanych dokumentach podać swój numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail – gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny itp. pracownik wydziału skontaktuje się z wnioskodawcą.

  1. Prawo jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy (PKK) można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP, jeśli nie ma takiej możliwości – należy wysłać wszystkie dokumenty pocztą tradycyjną lub dostarczyć je do Referatu Komunikacji poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przy wejściu do Starostwa od strony parku (dotychczasowe wejście dla osób niepełnosprawnych).

UWAGA: w przesłanych dokumentach warto podać swój numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny itp. pracownik wydziału skontaktuje się z wnioskodawcą. W pierwszej kolejności wydawane są wtórniki dokumentów (po zagubieniu) oraz załatwiane sprawy kierowców zawodowych (kalifikacja zawodowa, przedłużenie ważności). Sposób załatwienia sprawy należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila

Do wniosków składanych należy dołączyć wszystkie wymagane dla konkretnej usługi załączniki, w tym potwierdzenie dokonania właściwej opłaty.

Rachunek bankowy dochodów Powiatu Rybnickiego nr 68 8456 0009 2001 0023 9628 0059 na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych.

Kontakt z Referatem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Rybniku:
komunikacja@starostwo.rybnik.pl

  • Rejestracja pojazdów: 32 416 13 85, 32 416 13 88
  • Prawa jazdy: 32 416 13 80
  • Transportu: 32 416 13 81

Obecnie urzędnicy odbierają wielokrotnie więcej telefonów i wiadomości przesyłanych na adres urzędu drogą elektroniczną z wnioskami, podaniami i pytaniami mieszkańców. Ma to realny wpływ na tempo i sprawność załatwiania spraw. Prosimy o wyrozumiałość

Skip to content