XVIII edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy nabór wniosków do XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W gronie instytucji zaproszonych do zgłaszania przedsiębiorców z całej
Polski znalazł się także Związek Powiatów Polskich.

Na stronie internetowej http://www.prezydent.pl
udostępniona została zakładka poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z
informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także wnioskami dla
ubiegających się o nagrodę w każdej z siedmiu kategorii.
Link bezpośredni to:
https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania/

Zachęcam do przedstawiania kandydatur podmiotów gospodarczych, które
zasługują na uhonorowanie.
Propozycje ( na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym dostępnym na w/w stronie) wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do dnia 1 września br.
(decyduje data wpłynięcia do ZPP) na adres: Związek Powiatów Polskich,
33-303 Nowy Sącz, skr. poczt. 87oraz edytowalną wersję elektroniczną na adres: ac@zpp.pl

Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich rubryk we
wnioskach. Prosimy, aby pod każdym wnioskiem znalazł się podpis
przedstawiciela zgłaszanego przedsiębiorstwa oraz Starosty Powiatu.

W przypadku pytań dotyczących Nagrody zachęcamy do kontaktu z Grzegorzem Kozyrą
tel. 22 695 11 63
mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl
nagroda.gospodarcza@prezydent.pl

Osobą do kontaktu w biurze Związku Powiatów Polskich jest Alicja
Cisowska, mail: ac@zpp.pl

Z poważaniem

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZPP dostępna
jest na stronie internetowej www.zpp.pl
https://zpp.pl/artykul/1729-informacja-dane-osobowe

Skip to content