Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców i pracodawców, w ramach tzw. “tarczy antykryzysowej”

Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców i pracodawców, w ramach tzw. “tarczy antykryzysowej”, niosą nadzieję na zniwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-10. Jesteśmy świadomi, że firmy działające na lokalnym rynku oczekują wsparcia i ochrony miejsc pracy, dlatego też nasze działania nastawione są na jak najsprawniejsze rozpatrywanie wniosków, udzielanie oczekiwanego wsparcia, a tym samym stabilizacji rynku pracy.
Spektrum pomocy jest duże i wielowymiarowe. Wśród instrumentów, z jakich mogą korzystać pracodawcy mamy do zaoferowania dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności samozatrudnionych, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.
Do dnia 31 maja br. na realizację zadań wynikających z tarczy antykryzysowej, PUP Rybnik pozyskał 49 mln zł ze środków krajowych jak i unijnych. O kolejne środki będziemy wnioskować na bieżąco w miarę potrzeb. W ręce lokalnych przedsiębiorców trafiło już ponad 30 mln 390 tys zł., tym samym wspartych zostało już dotąd ponad 8.500 miejsc pracy.

Zachęcamy wszystkich lokalnych przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do złożenia wniosku, a jeszcze nie skorzystali z tej możliwości, by starali się o dostępne wsparcie. Poniżej infografiki obrazujace wielkość udzielonego wsparcia.

Anna Michalczyk
Dyrektor PUP Rybnik

Skip to content