Inwestycje Zarządu Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, zrealizował w maju br. wielkopowierzchniowe remonty nawierzchni jezdni, na niżej wymienionych drogach powiatowych:
– nr 5620S w ciągu ulicy Niedobczyckiej w Jejkowicach (na odcinku leśnym) od granicy z m. Rybnikiem – 430 mb,
– nr 5601S w Jejkowicach, od mostu na potoku GZEL do zjazdu na pętlę autobusową – 326 m,
– nr 3536S centrum m. Zwonowice, odcinek dług. 92 m.


Aktualnie ZDIR Powiatu Rybnickiego prowadzi prace związane z remontem drogi powiatowej 5343S ul. Furgoła w Czerwionce Leszczynach, na odcinku 869m , od przejazdu kolejowego w kierunku skrzyżowania z ul. Zagłoby.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a Wykonawcą robót jest firma DROGRÓD Szymon Tetla, z m. Ćwiklice.

Ponadto w dniu 27 maja 2020r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o zamówienie publiczne na realizację zadania p.n: Remont drogi powiatowej 5604S na odcinku ul. Raciborskiej w Bogunicach. Zakres obejmuje odcinek o długości 344 m – od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku Lysek. Prace zostaną rozpoczęte jeszcze w czerwcu br. przez firmę EUROVIA Polska S.A.

W najbliższych dniach na stronie bip Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego , ogłoszone zostaną jeszcze dwa postępowania, mające na celu wybór Wykonawców dla zadań inwestycyjnych , planowanych do realizacji w tym roku tj. : remontu odcinka drogi 5614S ul. Wolności w Bełku i remontu odcinka drogi 5601S w Lyskach.

Skip to content