Zarząd Powiatu Rybnickiego z absolutorium za 2019 rok!

Wczoraj 21 maja 2020 r. odbyła się sesja absolutoryjna, na której radni powiatu głosowali udzielając Zarządowi Powiatu absolutorium za ubiegły rok budżetowy, głosami 14 za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący się. Przypomnijmy, że Rada Powiatu ocenia pracę Zarządu w zakresie działalności finansowej i odnosi się bezpośrednio do wykonania budżetu. Na sesji przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za rok budżetowy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Gratulujemy Zarządowi i życzymy wszystkiego najlepszego w realizacji kolejnych zadań dla mieszkańców naszego powiatu w tych trudnych czasach.

Skip to content