Środki na wspieranie miejsc pracy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu przywilejów

Obecnie priorytetowym zadaniem na rzecz utrzymania jak największej ilości miejsc pracy na naszym terenie, jest realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku wsparcia przedsiębiorców, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jej realizacja niesie ze sobą pomoc, w szczególności dla najmniejszych firm. Uzyskanie jej nie jest trudne, wymaga jedynie zwrócenia się z wnioskiem do odpowiedniego urzędu i spełnienia określonych warunków. Wychodząc przedsiębiorcom naprzeciw, oferujemy pomoc finansową i merytoryczną,w ramach uwarunkowań prawnych.

Ochrona miejsc pracy, czyli zestaw instrumentów realizowanych na rzecz naszych przedsiębiorców:
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców;
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  dla przedsiębiorców samozatrudnionych;
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w zakładce Tarcza Antykryzysowa. Aktualnie na realizację zadań przewidzianych tarczą antykryzysową PUP Rybnik pozyskał 36 mln zł. Samorząd będzie sukcesywnie zasilany dodatkowymi środkami z rezerw, zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych, według potrzeb. Największym zainteresowaniem cieszy się niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. Na dzień 6.05.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej wypłacił ponad 9 mln 500 tys. zł na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Kwota ta jest efektem rozpatrzenia 1.912 wniosków. Dotychczas wpłynęło do urzędu 5.063 wniosków.

Jak dotychczas, przedsiębiorcy z terenu gmin powiatu rybnickiego nie pozostali bez wsparcia. Rozpatrzono 526 wniosków o pożyczkę na kwotę 2.620.300 zł w tym:
– Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: 261 wniosków na kwotę 1.300.800 zł;
– Gmina Świerklany: 95 wniosków na kwotę 472 tys. zł;
– Gmina Gaszowice: 73 wnioski na kwotę 365 tys. zł;
– Gmina Lyski: 58 wniosków na kwotę 287.500 zł.

Powiat Rybnicki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy wspiera pracodawców i podejmuje działania w celu zachowaniu istniejących miejsc pracy. Zachęcamy do korzystania z adresowanych do Państwa form wsparcia, przewidzianych w ramach „Tarczy”. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Wszelkie aktualne informacje zamieszczane są na stronie internetowej urzędu www.rybnik.praca.gov.pl oraz fanpag’u urzędu na Facebooku.

Skip to content