Dofinansowanie do projektu pt. „Zdalna Szkoła w Powiecie Rybnickim”

W ramach Projektu Zdalna Szkoła finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Powiat Rybnicki otrzymał prawie 70 tys. zł dofinansowania na laptopy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Od 01 kwietnia 2020 r. samorządy mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była kwota 180 mln zł. To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Blisko 2800 gmin i powiatów zostało usystematyzowanych wg. ilości uczniów w szkołach dla których jest organem prowadzącym oraz zakwalifikowanych do dofinansowania w sześciu kategoriach tj. maksymalnie do 35 tyś. dofinansowania lub 45 tyś., 60 tyś., 70 tyś., 80 tyś., 100 tyś. zł. Powiat Rybnicki złożył Wniosek o dofinansowanie w dniu 06 kwietnia do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Śląskiego na lata 2014-2020 i po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zakwalifikował się do dofinansowania.

Dofinansowanie do projektu pt. „Zdalna Szkoła w Powiecie Rybnickim” pozyskano w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 69.960,00 zł, w tym 100% dofinansowania z Unii Europejskiej,

Projekt jestodpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Skip to content