CODZIENNIK PRAWNY

Wiele osób poszukiwać będzie istotnych informacji dotyczących: załatwiania różnych spraw urzędowych
i sądowych, umawiania e-wizyt lekarskich i uzyskiwania e-recept, zagrożeń dotyczących wyłudzeń pieniędzy „na koronawirusa”, uzyskiwania świadczeń oraz składania wniosków do ZUS, możliwości zawieszania spłaty kredytu, zasiłków opiekuńczych, przestojów w pracy oraz zagrożeń związanych ze zmniejszeniem, a nawet utratą dochodów.
Stowarzyszenie „DOGMA” od stycznia 2020 roku realizuje na terenie 21 Powiatów w woj. śląskim zadania publiczne polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Od 16 marca można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług prawników i doradców obywatelskich współpracujących
z naszym Stowarzyszeniem.
Wykaz telefonów i maili do kontaktu znajduje się w złączniku do niniejszego maila.
Jak to zrobić https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/

1. W przypadku potrzeby uzyskania porady, należy pobrać ze strony danego Urzędu (tabela) wniosek,
w którym składa się oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2. Skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku należy przesłać na adres mailowy danego Urzędu.
Wniosek można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/…/download,14909,1.html
3. W wyjątkowej sytuacji, gdy nie ma dostępu do Internetu, można ustnie przez telefon złożyć wniosek wraz z oświadczeniem.
4. Po otrzymaniu ww. wniosku/oświadczenia Urząd ustali termin kontaktu telefonicznego w godzinach, w których dotychczas odbywały się dyżury w Punktach Pomocy Prawnej/Punktach Poradnictwa Obywatelskiego.
Uruchomiliśmy ponadto na naszym profilu na FB kampanię informacyjną #dogmapomoc.
Codziennie będą Państwo mogli uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych w odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji.
Nasz zespół to grupa profesjonalistów radców prawnych, adwokatów, prawników, mediatorów, ekonomistów, wolontariuszy a zarazem ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych, otwartych i kreatywnych, którzy dostrzegają w tym trudnym okresie potrzebę pomocy.
Gorąco zapraszamy do śledzenia naszego profilu!
https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/

[

Skip to content