Zmiana terminów opłat za użytkowanie wieczyste i opłat przekształceniowych

Starosta Rybnicki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającą ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

przesunięto do dnia 30 czerwca 2020 r.

  • termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020

oraz

  • termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, za rok 2020.
Skip to content