Do kogo trafi Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego? Zgłoszenia do 31 maja

W tym roku po raz trzeci zostanie przyznana Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji w Polsce. Podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową. Wysokość nagrody pieniężnej w każdej kategorii wynosi 10 000 złotych.
Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest w trzech kategoriach – publicystycznej, naukowej i specjalistycznej. Laureatami Nagrody są naukowcy, edukatorzy i dziennikarze piszący o edukacji merytorycznie, nieszablonowo, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem podchodzący do tematyki polskiego szkolnictwa. Inspiracją do jej stworzenia była postać Romana Czerneckiego – nauczyciela, wykładowcy, dyrektora szkół, który całe życie poświęcił nauczaniu.
Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym prace są oceniane przez recenzentów,  a w drugim laureatów Nagrody wyłania kapituła, w której składzie zasiadają przestawiciele Polskiej Akademi Nauki, Uniwersytetu Warszawskiego i organizacji społecznych. Do 31 maja kandydaci mogą zgłaszać swoje prace przez formularz umieszczony na stronie internetowej https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego


Kapituła Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego:
• Krzysztof Arciszewski, założyciel szkoły brytyjskiej w Wilanowie,
• Dr Grażyna Czetwertyńska, adiunkt na wydziale Artes Liberales UW,
• Dr hab. Roman Dolata, prof. UW, Kierownik Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego,
• Prof. Michał Federowicz, Kierownik Zespołu Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN,
• Dr Mikołaj Herbst, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych,
• Ula Malko, psycholożka, wspiera nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci,
• Alicja Pacewicz, współzałożycielka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej,
• Dr Przemysław Sadura, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, założyciel Fundacji „Pole Dialogu”,
• Dr Michał Sitek, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz nazwiska dotychczasowych laureatów znajdują się na stronie www.efc.edu.pl/NagrodaCzerneckiego

Laureaci Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego 2019
Kategoria Artykuł Naukowy
dr Joanna Smogorzewska, Theory of mind development in school environment: A case of children with mild intellectual disability learning in inclusive and special education classrooms; Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities

Kategoria Artykuł Publicystyczny
Joanna Cieśla, Bunt nauczycieli, Z ziemi polskiej do wolski, Wabiki na ajbika, tygodnik Polityka

Kategoria Artykuł Profesjonalny
Anna Abramczyk, Kooperatywne uczenie się – recepta na równoczesną  realizację celów poznawczych i rozwijanie kompetencji społecznych, kwartalnik „Języki obce w szkole”

Małgorzata Minchberg, Edukacja przez sztukę: artysta w szkole, Edukacyjna Analiza Transakcyjna
Nagroda Specjalna
Jarosław Pytlak, za systematyczność i konsekwencję w podejmowaniu istotnych dla polskiej edukacji tematów oraz umiejętność prowadzenia dyskusji o problemach edukacji w sposób rzetelny, dociekliwy i rzeczowy.

 Więcej informacji:
Magdalena Gołębiowska
mail: mgolebiowska@efc.edu.pl,
tel. +48 503061669
www.efc.edu.pl

Skip to content