Sposób udzielania porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Od dnia 16 marca 2020 r. porady prawne będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zmianie tej podlegają wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane na terenie powiatu rybnickiego.

Warunkiem skorzystania z porady jest wcześniejsze przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku mailem na adres: pomocprawna@starostwo.rybnik.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31 44-200 Rybnik.

Do wzoru wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołączono oświadczenie, o braku możliwości  poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Po przesłaniu wniosku należy poczekać na wyznaczenie terminu porady!

W razie pytań prosi się o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 32 41 61 346
Wzór wniosku znajduje się w dołączonym poniżej pliku.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Oświadczenie NPP 291 KB 269
Skip to content