Informacja o badaniach ankietowych

Informujemy o badaniach ankietowychw dniach od 1 kwietnia – 29 maja 2020 r. , prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach na temat:

– PKZ (Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych) przeprowadzanym w dniach 1-20 kwietnia 2020 r. Badanie realizowane będzie w drodze wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Badanie realizują teleankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.

– SSI (Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych)

Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz w drodze wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Badania realizują teleankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Skip to content