I Wojewódzki Konkurs Taneczny „Wiwat Dance!”

Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą,
najpiękniejszą ze wszystkich sztuk,
bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia;
jest samym życiem. – Havelock Ellis

W środę 6 lutego w Centrum Kulturalno Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, odbył się I Wojewódzki Konkurs Taneczny „Wiwat Dance!”. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Starostwo Powiatowe w Rybniku oraz Burmistrz Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. Swoją obecnością konkurs zaszczycili: Wiesław Janiszewski– Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Marek Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego, Grzegorz Potysz – Kierownik Referatu Oświaty Starostwa Powiatowego, Bogdan Knopik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Stefania Szyp – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Gabriel Reguła, Izabela Rajca, Jolanta Szejka – Radni Komisji Oświaty, Mariola Czajkowska – Dyrektor MOK, Katarzyna Mazur –z biura rzecznika prasowego Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny, Monika Badera-Tarnecka – przewodnicząca RR P-10, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświaty, rodzice, opiekunowie, media – TVT, KURIER, i-knurów. Do konkursu zgłoszono 7 zespołów tanecznych:

• „The Klaszczers” z Przedszkola z Syrynii,
• „Kola” z Przedszkola nr 1 „Promyczek” w Czerwionce – Leszczynac
• „Star” z Przedszkola ze Świerklan,
• „Bełkowiaczki” z Przedszkola z Bełku,
• „Aplauz” Niepublicznego Przedszkole „Karolinka” w Czerwionce – Leszczynach
• „Sówki” z Przedszkola ze Stanowic,
• „Bajlando” z Przedszkola nr 10 w Czerwionce – Leszczynach

Inicjatorką konkursu jest naucz. Natalia Grochla, która zaprosiła do współorganizacji nauczycielki Aleksandrę Cieślik i Annę Bedanrek. Nauczycielki te interesują się tańcem i prowadzą w przedszkolu kółka taneczne. Przygotowują dzieci do licznych konkursów tanecznych, dlatego zdecydowały się zoraganziować takie przedsięwzięcie w naszej gminie, na szczeblu wojewódzkim. Nauczycielki podkreślają, iż każda forma zdrowej rywalizacji sprawia, że dziecko samo sobie podnosi poprzeczkę. Trenuje, aby osiągnąć wyznaczony cel. Dzięki temu hartuje charakter i uczy się wytrwałości. Sam ruch zaś wyzwala radość, a muzyka towarzysząca zajęciom tanecznym uwrażliwia dziecko i pomaga w wyrobieniu poczucia rytmu. Taniec to gimnastyka dla ciała i dla umysłu. Ruch i rozciąganie w tańcu poprawiają sylwetkę i wpływają na leprze dotlenienie organizmu. Tańcząc dziecko bawi się z innymi w grupie co pomaga nawiązać relacje i dodaje pewności siebie.
Występy dzieci oceniało jury: Anna Gocyk, Elżbieta Pierchała i Joanna Rzymanek. Piękne pokazy taneczne gromkimi brawami nagradzała licznie zebrana widownia. Podczas obrad komisji konkursowej nauczycielki zaprosiły widownię do wspólnej zabawy. Kiedy jury było gotowe jego przewodnicząca, Anna Gocyk ogłosiła werdykt komisji:

• I miejsce Zespół „The Klaszczers”,
• II miejsce Zespół „Bełkowiaczki”,
• III miejsce Zespół „Bajlando”
• pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia.

Dzięki hojności sponsorów wszystkie zespoły otrzymały puchary, medale, dyplomy oraz liczne nagrody.  Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Wojewoda Śląski, Starostwo Powiatowe w Rybniku, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny, Gabriela Grochla, Krystyna Piffczyk, Studio Filmu i Fotografii Frycz Company, Studio Fotograficzne Andrzej Kroczyk,CKE.
Celem konkursu było: promowanie dziecięcej twórczości tanecznej, integracja środowiska tanecznego, konfrontacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów tanecznych, wymiana pomysłów i doświadczeń instruktorów uczestników, popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych i wychowawczych. Serdecznie dziękujemy personelowi Przedszkola za aktywne zaangażowanie w organizację konkursu. Organizatorem konkursu było nasze Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach.

Skip to content