PCPR w Rybniku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku będący jednocześnie Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zarówno rodziny zastępczej niezawodowej jak i zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
Obecnie na terenie powiatu rybnickiego posiadamy 5 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 3 o charakterze pogotowia rodzinnego, które przyjmują dzieci głównie z interwencji. Na ten czas w pogotowiach tych zostało umieszczonych 17 dzieci. Dodatkowo posiadamy 57 rodzin zastępczych wychowujących blisko 100 dzieci. Mimo tak wielu rodzin wciąż ilość dzieci oddawanych pod pieczę zastępczą wzrasta, a to z kolei wpływa na rotacje naszych rodzin.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, 44 – 400 Rybnik w godzinach urzędowania placówki bądź też zachęcamy do kontaktu telefonicznego – 32 426 00 33.

Skip to content